HOME     www.tegels-uit-rotterdam.com

 

In de tabel zijn alle bekende bijbeltegels weergegeven van Willem van Traa en van Frederik Jacobus Kleijn

 

OUDE TESTAMENT

De letters en getallen in de eerste kolom hebben betrekking op de nummering  in
Jan Pluis, Bijbeltegels. Bijbelse voorstellingen op Nederlandse wandtegels van 17e tot de 20e eeuw. Bibelfliesen. Biblische Darstellungen auf niederländischen Wandfliesen vom 17. bis zum 20. Jahrhundert. Münster 1994.

 

 

 

Tekst

 

 

Voorstelling

 

 

van Traa, Rotterdam

 

Kleijn, Delfshaven

 

O 004

Genesis 2:7

Adam in het paradijs

 

 

O 006

Genesis 2:21,22

De schepping van Eva

 

 

O 007

Genesis 3:6

Adam en Eva in het paradijs

– de zondeval

 

 

O 008

Genesis 3:24

De verdrijving uit het paradijs

 

 

O 014

Genesis 4: 8

Kain slaat Abel dood

 

 

O 018

Genesis 7:17-19

De zondvloed

 

 

O 018

Genesis 7:17-19

De zondvloed

 

 

O 022

Genesis 9:21-23

Sem en Jafet bedekken Noachs naaktheid

 

 

O 023

Genesis 11:3-5

De torenbouw van Babel

 

 

O 033

Genesis 19:24-26

Lot ontkomt aan de verwoesting van Sodom en Gomorra

 

 

O 033

Genesis 19:24-26

Lot ontkomt aan de verwoesting van Sodom en Gomorra

 

 

O 038

Genesis 21:14

De wegzending van Hagar

 

 

O 039

Genesis 21:15-19

Hagar in de woestijn met Ismaël

 

 

O 040

Genesis 22:6-8

Abraham en Isaak

 

 

O 041

Genesis 22:9-13

Abrahams offer

 

O 052

Genesis 28:11-13

Jakobs droom

 

 

O 063

Genesis 37:23-28

Jozef wordt uit de put getrokken om verkocht te worden

 

 

O 064

Genesis 37:28

Jozef wordt verkocht

 

 

O 068

Genesis 39:11,12

Potifars vrouw probeert Jozef te verleiden

 

 

O 070

Genesis 40: 4b,5; 40: 16-19

Jozef verklaart dromen in de gevangenis

 

 

O 071

Genesis 41:25-27

Jozef verklaart de dromen van de farao

 

 

 

O 092

Exodus 7:10-13

Aärons staf in een slang veranderd

 

 

 

O 092

Exodus 7:10-13

Aärons staf in een slang veranderd

 

 

 

O 100

Exodus 17:4-6

Mozes slaat water uit de rots

 

 

 

O 102

Exodus 20:18

De wetgeving op de Sinai

 

 

 

 

O 103

Exodus  31:18

Mozes ontvangt de stenen tafelen

 

 

 

O 104

Exodus 32:1-4

Het gouden kalf - de aanbidding

 

 

 

O 115

Numeri 13:23

De verspieders

 

 

 

O 116

Numeri 21: 8,9

De koperen slang

 

 

 

O 117

Numeri 22:22-24

Bileam en de ezelin

 

 

 

O 144

Richteren 14:6

Simson verscheurt een leeuw

 

 

 

O 149

Richteren 16:1-3

Simson draagt de deuren van de stadspoort van Gaza weg

 

 

 

O 156

Ruth 2:10,11

Ruth knielt voor Boaz

 

 

O 174

1 Samuel 17:48-50

David en Goliat

 

 

O 175

1 Samuel 17:51

David houwt Goliat het hoofd af

 

 

O 177

1 Samuel 18:6,7

David na zijn overwinning geëerd boven Saul

 

 

O 179

1 Samuel 18:11

Saul werpt de spies naar David

 

   

O 192

2 Samuel 11:2-4

Batseba

 

 

O 193

2 Samuel 12:7,9

Natan bestraft David

 

 

O 199

2 Samuel 18:14,15

Absaloms dood

 

 

O 213

1 Koningen 13:24b

De leeuw en de ezel bij het lijk van de profeet

 

 

O 216

1 Koningen 17:6

Elia door de raven gevoed

 

 

O 228

2 Koningen 2:11

Elia’s hemelvaart

 

 

O 252

Esther 5:1,2

Esther verschijnt ongeroepen voor koning Ahasveros

 

 

O 254

Esther 6:11

De triomf van Mordekai

 

 

O 260

Job 2:11-13

Job en zijn vrienden

 

 

O 282

Daniël 3:91,92

De drie jongelingen in de vuuroven

 

 

O 286

Daniël 6:20-23

Daniël in de leeuwenkuil

 

 

O 286

Daniël 6:20-23

Daniël in de leeuwenkuil

 

 

O 289

Jona 1:15-17

Jona wordt in zee geworpen

 

 

O 290

Jona 2:10

Jona wordt aan land gespuwd

 

 

O 292

Jona 4:5,6

Jona en de wonderboom

 

 

O 309

Judit 13:9,10a

Judit stopt het hoofd van Holofernes in een zak

 

 

O 313

Dan. 14: 6-9

Daniël met de koning in Bels tempel

   

 

 

 

 

NIEUWE TESTAMENT

 

N 005

Lucas 1:11

De aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper aan Zacharias

 

 

N 006

Lucas 1:28-31

De annunciatie / de aankondiging van de geboorte van Jezus aan Maria

 

 

N 012

Lucas 2:8-11

De verkondiging aan de herders

 

N 013

Lucas 2:16

De aanbidding van de herders

 

N 021

Matteüs 2:14

De vlucht naar Egypte

 

N 027

Matteüs 3:16

De doop van Jezus in de Jordaan

 

 

N 028

Matteüs 4:3

De verzoeking in de woestijn – stenen veranderen in broden

 

 

N 035

Johannes 3:2

Het gesprek van Jezus met Nikodemus

 

 

N 036

Johannes 4:7

Jezus en de Samaritaanse vrouw

 

 

N 045

Marcus 6:28

Johannes de Doper onthoofd – de beul geeft het hoofd aan Salome

 

N 054

Johannes 8:3-7

Jezus en de overspelige vrouw

 

 

N 061

Matteüs 19:13,14

Jezus zegent de kinderen

 

 

N 071

Matteüs 25:35a

Het spijzigen van de hongerigen

 

 

N 072

Matteüs 25:35b

Het laven van de dorstigen

 

 

N 073

Matteüs 25:35c

Het herbergen van de vreemdelingen

 

 

N 074

Matteüs 25:36a

Het kleden van de naakten

 

 

N 075

Matteüs 25:36b

Het bezoeken van de zieken

 

 

N 076

Matteüs 25:36c

Het bezoeken van de gevangenen

   

 

N 077

Matteüs 7:3

De splinter en de balk

 

 

N 078

Matteüs 7:13,14

De brede en de smalle weg

 

 

N 080

Matteüs 13:3b,4

De zaaier

 

 

N 092

Lucas 10:30-34

De barmhartige Samaritaan - hulp voor de gewonde

   

 

N 099

Lucas 13:6b-9

De onvruchtbare vijgeboom

 

   

N 104

Lucas15:13a

De verloren zoon neemt afscheid

 

 

N 107

Lucas 15:14-17

De verloren zoon als varkenshoeder

 

 

N 108

Lucas 15:20,21

De thuiskomst van de verloren zoon

 

 

N 110

Lucas 16:19-21

De rijke man en de arme Lazarus

 

N 113

Lucas 16:22b,23

De rijke man en de arme Lazarus - de rijke man in het dodenrijk

 

 

N 115

Lucas 18:11-14

De Farizeeër en de tollenaar

 

 

N 117

Matteüs 20:8,9

De arbeiders in de wijngaard – de arbeiders ontvangen hun loon

 

 

N 142

Matteüs 9:20-22

De genezing van de bloedvloeiende vrouw

 

   

N 148

Matteüs 14:28-31

Jezus, gaande over de zee van Galilea, redt Petrus

 

 

N 158

Johannes 11:43,44

De opwekking van Lazarus

 

 

N 162

Matteüs 21:12,13

Jezus verdrijft de kooplieden uit de tempel - de tempelreiniging

 

 

N 173

Matteüs 26:39

Jezus’ gebed in Getsemane

 

 

N 179

Matteüs 26:75b

Het berouw van Petrus

 

 

N 191

Matteüs 27:31,32

De kruisdraging – Simon van Cyrene gedwongen het kruis te helpen dragen

 

 

N 197

Johannes 19:26-27

De kruisiging – bij het kruis drie personen

 

 

 

N 202

Johannes 19:41,42

De begrafenis van Jezus

 

 

N 203

Matteüs 28:2-4

De opstanding

 

 

N 205

Johannes 20:14-17

Jezus verschijnt aan Maria van Magdala

 

 

N 207

Lucas 24:15,16

De Emmaüsgangers

 

 

N 216

Handelingen 3:3-8a

Petrus en Johannes genezen een verlamde

 

 

N 227

Handelingen 8:38

De kamerling door Philippus gedoopt

 

 

N 228

Handelingen 9:3-5

De bekering van Saulus

 

 

N 231

Handelingen 9:24,25

Saulus vlucht uit Damascus

 

 

N 235

Handelingen 9:40b,41

Petrus en Tabita – Petrus wekt Tabita op

 

 

 

N 236

Handelingen 10:3-6

Een engel verschijnt aan Cornelius

 

 

N 237

Handelingen 10:10-16

Petrus’ visioen

 

 

N 241

Handelingen 12:8b-10

Petrus door een engel bevrijd en naar buiten geleid

 

 

N 253

Handelingen 27:41

Paulus lijdt schipbreuk bij Malta

 

 

N 253

Handelingen 27:41

Paulus lijdt schipbreuk bij Malta

 

 

N 273

Openbaring 21:10

De engel toont Johannes het nieuwe Jeruzalem