HOME     www.tegels-uit-rotterdam.com

 

 
Rotterdamse bijbeltegels uit de 18e eeuw ‚In den Walcherschen Dolfeyn‘ Domburg  

Rotterdamer Bibelfliesen des 18. Jahrhunderts ‚In den Walcherschen Dolfeyn‘ Domburg

 

Vooraanzicht van de open haard / Frontalansicht des offenen Kamins

 

 

Nieuwe Testament / Neues Testament

 

5

Luc. 1:11

De aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper aan Zacharias

Die Verkündung der Geburt von Johannes dem Täufer an Zacharias

 

De getallen in de eerste regel komen overeen met de numerieke volgorde in het boek 'Jan Pluis, Bijbeltegels - Bibelfliesen (Arday-Verlag Münster, 1994)'
De gegevens in de derde regel zijn informaties uit het bijbelboek.
In de tweede regel zijn Rotterdamse tegels uit de 18e eeuw met scènes uit het Oude Testament van de open haard in Domburg afgebeeld.
De gegevens in de derde regel zijn informaties uit het bijbelboek.
De in de regels één, drie en vier bedoelde informaties, verzamelde ik met toestemming van Jan Pluis uit de totaaloverzicht van de voorstellingen op bijbeltegels in het boek 'Bijbeltegels - Bibelfliesen' op pagina's 153-171.


Die Ziffern in der ersten Zeile entsprechen der numerischen Reihenfolge im Buch 'Jan Pluis, Bijbeltegels - Bibelfliesen (Arday-Verlag Münster, 1994)'
In der zweiten Zeile sind Rotterdamer Fliesen des 18. Jahrhunderts mit Szenen des Alten Testamentes vom offenen Kamin in Domburg abgebildet.

In der dritten Zeile stehen entsprechende Findstellen aus der Bibel.
In der vierten Zeile sind die Darstellungen beschrieben.
Die Angaben in den Zeilen eins, drei und vier entnahm ich mit Zustimmung von Jan Pluis der Gesamtübersicht
über die Darstellungen auf Bibelfliesen in seinem Buch 'Bijbeltegels - Bibelfliesen' auf den Seiten 153 - 171.

 

12

Luc. 2:8-11

De verkondiging aan de herders

Die Verkündigung an die Hirten

 

 

 

 

18

Luc. 2:26-32

De voorstelling in de tempel – Simeon

Die Darstellung im Tempel - Simeon

 

 

 

 

23

Mat. 2:16

De kindermoord te Betlehem

Der Kindermord in Betlehem

 

 

 

 

25

Luc. 2:46

De 12-jarige Jezus in de tempel

Der 12-jährige Jesus im Tempel

 

 

 

 

27

Mat. 3:16

De doop van Jezus in de Jordaan

Die Taufe Jesu im Jordan

 

 

 

 

28

Mat. 4:8-10

De verzoeking in de woestijn – stenen veranderen in broden

Die Versuchung in der Wüste – Steine in Brot verwandeln

 

 

 

 

36

Joh. 4:7

Jezus en de Samaritaanse vrouw

Jesus und die Samariterin am Brunnen

 

 

 

 

45

Marc. 6:28

Johannes de Doper onthoofd – de beul geeft het hoofd aan Salome

Johannes der Täufer enthauptet – der Henker gibt Salome das Haupt

 

 

 

 

47

Mat. 13:2

Jezus predikend vanaf een schip

Jesus predigt von einem Schiff

 

 

 

 

77

Mat. 7:3

De splinter en de balk

Der Splitter und der Balken

 

 

 

 

78

Mat. 7:13,14

De brede en de smalle weg

Der breite und der schmale Weg

 

 

 

 

84

Mat. 13:44

De schat verborgen in de akker

Der im Acker verborgene Schatz

 

 

 

 

92

Luc. 10:19-34

De barmhartige Samaritaan – hulp voor de gewonde

Der barmherzige Samariter – Hilfe für den Verwundeten

 

 

 

 

108

Luc. 15:20,21

De thuiskomst van de verloren zoon

Die Heimkehr des verlorenen Sohnes

 

 

 

 

110

Luc. 16:19-21

De rijke man en de arme Lazarus – de maaltijd van de rijke man

Der reiche Mann und der arme Lazarus – die Mahlzeit des reichen Mannes

 

 

 

 

140

Mat. 8:23-27

Jezus stilt de storm op het meer

Jesus stillt den Sturm auf dem See

 

 

 

 

144

Mat. 9:27-31

De genezing van twee blinden

Die Heilung von zwei Blinden

 

 

 

 

148

Mat. 14:28-31

Jezus, gaande over de zee van Galilea, redt Petrus

Jesus, der über den See von Galiläa geht, rettet Petrus

 

 

 

 

161

Mat. 21:8,9

De intocht in Jeruzalem

Der Einzug in Jerusalem

 

 

 

 

166

Mat. 26:15,16

Judas ontvangt de dertig zilverlingen

Judas empfängt die dreißig Silberlinge

 

 

 

 

174

Mat. 26:49

De Judaskus

Der Judaskuss

 

 

 

 

178

Mat. 26:75

De derde verloochening van Petrus

Die dritte Verleugnung durch Petrus

 

 

 

 

181

Mat. 27:3-5

Judas brengt de zilverlingen terug

Judas bringt die Silberlinge zurück

 

 

 

 

186

Joh. 19:1

De geseling

Die Geißelung

 

 

 

 

191

Mat. 27:31,32

De kruisdraging – Simon van Cyrene door de romeinse soldaten gedwongen het kruis te dragen

Die Kreuzigung – Simon von Cyrene wird von römischen Soldaten gezwungen, das Kreuz zu tragen

 

 

 

 

196

Joh. 19:26,27

De kruisiging – bij het kruis twee personen

Die Kreuzigung – beim Kreuz zwei Personen

 

 

 

 

204

Mat. 28:5,6

Een engel deelt de vrouwen mee dat Jezus is opgestaan

Ein Engel teilt den Frauen mit, dass Jesus auferstanden ist

 

 

 

 

205

Joh. 20:14-17

Jezus verschijnt aan Maria van Magdala

Jesus erscheint der Maria von Magdala

 

 

 

 

208

Luc. 24:30,31

De maaltijd te Emmaüs

Die Mahlzeit zu Emmaus

 

 

 

 

214

Hand. 1:9

De hemelvaart

Die Himmelfahrt

 

 

 

 

216

Hand. 3:3-8

Petrus en Johannes genezen een verlamde bij de schone poort van de tempel

Petrus und Johannes heilen einen Gelähmten bei der schönen Pforte des Tempels

 

 

 

 

253

Hand. 27:41

Paulus lijdt schipbreuk bij Malta

Paulus erleidet Schiffbruch bei Malta