HOME     www.tegels-uit-rotterdam.com

 

JOHANNES VAN DER WOLK
BIJBELTEGELS

OUDE TESTAMENT

O 004 Gen. 2: 7 
Adam in het paradijs

O 006 Gen. 2:21,22 
De schepping van Eva  

O 007 Gen. 3: 6 
Adam en Eva in het paradijs

O 008 Gen. 3:24 De verdrijving uit het paradijs

O 011 Gen. 4: 4,5 
Het offer van Kaïn en Abel

O 014 Gen. 4: 8 
Kaïn slaat Abel dood  

O 018 Gen. 7:17-19 
De zondvloed

O 020 Gen.  8:20 
Noachs dankoffer

O 022 Gen. 9:21-23 Sem en Jafet bedekken Noachs naaktheid

O 023 Gen. 11: 3-5 
De torenbouw van Babel

O 029 Gen. 18: 8-10 
Abraham en Sara wordt een zoon beloofd

O 033 Gen. 19: 24-26 Lot ontkomt aan de verwoesting van Sodom en Gomorra  

O 041 Gen. 22:9-13 
Abrahams offer

O 052 Gen. 28:11-13 
Jakobs droom  

O 057 Gen. 32:24,25 
Jakob worstelt met de engel

O 063 Gen. 37:23-28a Jozef wordt uit de put getrokken

O 068 Gen. 39:11,12 Potifars vrouw probeert Jozef te verleiden

O 083 Ex. 2: 5,6 Mozes door de dochter van de farao gevonden  

O 088 Ex. 3: 1,2 Mozes en de brandende braamstruik

O 098 Ex.  16:11-13 
De kwakkels uit de hemel

O 103 Ex. 31:18 Mozes ontvangt de stenen tafelen  

O 115 Num. 13:23 
De verspieders

O 116 Num. 21: 9 
De koperen slang

O 117 Num. 22:22-24            Bileam en de ezelin

O 140 Richt.11:34,35             
Jefta's thuiskomst

O 149 Richt.16: 1-3 
Simson draagt de deuren v d stadspoort v Gaza  

O 151 Richt.16:28-30             Simson laat de tempel van Dagon instorten

O 154 Ruth 1:15-17a 
Ruth en Noömi

O 174 1 Sam.17:48-50 
David en Goliat  

O 174 1 Sam.17:48-50 
David en Goliat

O 175 1 Sam.17:51 David houwt Goliat het hoofd af

O 178 1 Sam.18:10 David speelt op de citer voor Saul

O 192 2 Sam.11: 2-4a             Batseba

O 204 1 Kon. 3:25-27            Salomo's oordeel

O 212 1 Kon.13:23,24a 
De profeet van Juda door een leeuw gedood  

O 216 1 Kon.17: 6 
Elia door de raven gevoed

O 244 2 Kon.19:35,36 Sanheribs leger door een engel verslagen  

O 260 Job 2:11-13 Job en zijn vrienden

O 282 Dan. 3:24,25 De drie jongelingen in de vuuroven

O 289 Jona  1:15-17  Jona wordt in zee geworpen

O 290 Jona 2:10 
Jona wordt aan land gespuwd

O 292 Jona 4: 5,6
Jona en de wonderboom

O 309 Jud. 13: 9,10a Judit stopt het hoofd v Holofernes in een zak  

O 314 Dan. 14:13,14 
Bels tempelvloer met as bestrooid

O 316 Dan. 14:16-20 Het bedrog van Bels priesters ontdekt  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

JOHANNES VAN DER WOLK
BIJBELTEGELS

NIEUWE TESTAMENT

 

Luc. 1:11 
De aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper  

Luc. 1:28 
De aankondiging van de geboorte van  Jezus aan Maria

Luc. 2:16 
De aanbidding van de herders

Mat. 2: 9 
De wijzen op weg naar Betlehem

Mat. 2:14 
De vlucht naar Egypte

Luc. 2:46 
De 12-jarige Jezus in de tempel

Mat. 3:16 
De doop van Jezus in de Jordaan  

Mat. 4: 3 
De verzoeking in de woestijn

 

Joh. 4: 7 
Jezus en de Samaritaanse vrouw  

Marc. 6:28 
De beul geeft het hoofd van Johannes aan Salome

Mat. 13: 2 
Jezus predikend vanaf een schip

Joh. 8: 3-7 
Jezus en de overspelige vrouw

Luc. 10:38-42 
Jezus bij Maria en Marta

Luc. 19: 3-6 
Jezus roept Zacheüs uit de boom  

Mat. 7: 3 
De splinter en de balk

Luc. 5: 5-7  
De wonderbare visvangst

Mat. 9:20-22 
De genezing van de bloedvloeiende vrouw

Mat. 14:28-31 
Jezus, gaande over de zee van Galilea, redt Petrus  

Mat. 15:24-28 
De Kananese vrouw

Mat. 11: 3-5 
De genezing van een dove

Mat. 21:12,13 
Jezus verdrijft de kooplieden uit de tempel  

Mat. 26:39              
Jezus' gebed in Getsemane

Mat. 26:49              
De Judaskus

Mat. 26:75b 
Het berouw van Petrus

Mat. 27: 3-5a 
Judas brengt de zilverlingen terug

Joh. 19: 1 
De geseling

Mat. 27:31b,32 
De kruisdraging – met Simon van Cyrene  

Joh. 19:26,27 
De kruisiging - bij het kruis twee personen

Joh. 20:14-17a 
Jezus verschijnt aan Maria van Magdala

Hand. 3: 3-8a 
Petrus en Johannes genezen een verlamde  

Hand. 8:38 
De kamerling door Philippus gedoopt

Hand. 9: 3-5 
De bekering van Saulus